header
[ Fotografie ]
"Terwijl de reiziger voortdurend in beweging is,
zet hij de wereld die hij aanschouwt stil in beelden.
Fragmenten worden stillevens."

Klik hierKlik hierKlik hierKlik hierKlik hierKlik hierKlik hier
Klik hierKlik hierKlik hierKlik hierKlik hierKlik hierKlik hier
Klik hierKlik hierKlik hierKlik hierKlik hierKlik hierKlik hier
Klik hierKlik hierKlik hierKlik hierKlik hierKlik hierKlik hier

"Reizen is stilstaan.
Reizen is vooruitgang en ontmoeting."

Stilstaan
We doen het te weinig, waardoor we ons niet of nauwelijks bewust zijn van waar we mee bezig zijn.
Wat ons beroert, in ons zelf of in de ander, hier of elders in de wereld. Voor stilstaan is niet alleen lef nodig, de confrontatie durven aangaan, maar zeker ook creativiteit.

Creativiteit
is de vaardigheid voortdurend vragen te stellen bij de wereld en op zoek te gaan naar nieuwe combinaties van dingen die al bestaan. Creativiteit heeft zowel betrekking op logisch denken en analyseren als op irrationele dromen en verbeeldingskracht. Creativiteit is ook loslaten, beslissen dat sommige conventies niet langer noodzakelijk zijn, het oude loslaten,
en de nieuwe uitdaging aangaan die je geboden wordt, of waarvoor je bewust gekozen hebt.

Richelle van den Dungen Gronovius

 

richelle@vandendungengronovius.nl